Sveriges Cykelriksdag


"Som en partiledardebatt i tv – men som handlar om cykling.”
Så kan Sveriges cykelriksdag 2019 beskrivas.

 

Lika underhållande som informativt blev det när årets stora cykelpolitiska evenemang genomfördes. Representanter från samtliga riksdagspartier närvarade och grillades av expertpanelen.

Några av frågorna:  
- Lagstiftning. Är det rimligt att lagstiftningen begränsar möjligheten att bygga friliggande statliga cykelvägar om de inte ligger i anslutning till en väg? Rådande väglagstiftning, som tillkom på 70-talet och syftade till att främja motortrafikens framfart, behöver nu moderniseras för att möta dagens behov. 
- Sakpolitisk överenskommelse. När den nybildade regeringen i januari offentliggjorde utkastet till sin sakpolitiska överenskommelse kunde vi i punkt 36 läsa att ”andelen som reser med cykel ska öka” och att ”skatteregler ska underlätta för cykelpendling”. Fina ord – men hur, och på vilket sätt, ska detta omsättas i praktik?  

Deltagande politiker:  
Patrik Jönsson - Sverigedemokraterna 
Elin Gustafsson – Socialdemokraterna 
Jens Holm – Vänsterpartiet 
Sofia Westergren – Moderaterna 
Helena Gellerman – Liberalerna 
Emma Berginger – Miljöpartiet 
Hampus Hagman - Kristdemokraterna
Ulf Eriksson - Centerpartiet
                                          
Moderator: Klas Elm, VD Svensk Cykling 
 
Cykeln är framtidens transportmedel. De flesta experter är överens om att den kan bidra till att lösa många av framtidens utmaningar: folkhälsan, klimatförändringarna, ekonomin, infrastrukturen, våra växande städer, den levande landsbygden, integrationen för att nämna några viktiga exempel. Cykling är inte ett särintresse utan något som berör alla. Allt fler beslutsfattare inser att cyklingen är en del i de stora politiska frågorna. Samtidigt är det allt för sällan ord går till handling. Nu får politikerna chans att ändra på det!   

Sveriges Cykelriksdag är en cykelpolitisk samlingspunkte i Sverige. På Svenska Cykelmässan hålls Sveriges Cykelriksdag där toppolitiker, ledande experter och engagerade cyklister samlas för att debattera de hetaste cykelfrågorna.  Sveriges cykelriksdag är det perfekta tillfället att ställa de olika partierna till svars och diskutera de vassaste cykelpolitiska frågorna.

Cykeln är framtidens transportmedel. De flesta experter är överens om att den kan bidra till att lösa många av framtidens utmaningar: folkhälsan, klimatförändringarna, ekonomin, infrastrukturen, våra växande städer, den levande landsbygden, integrationen för att nämna några viktiga exempel.

Cykling är inte ett särintresse utan något som berör alla. Och allt fler beslutsfattare inser att cyklingen är en del i alla de stora politiska frågorna. Samtidigt är det allt för sällan ord går till handling. Därför är det en fantastisk möjlighet att kunna samla beslutsfattare, experter och cyklister till Sveriges cykelriksdag", säger Lars Strömgren som är ordförande i Cykelfrämjandet, en av arrangörerna bakom evenemanget.